Průmysl 4.0 je souhrnný pojem pro inteligentní propojení strojů a procesů v průmyslu pomocí informačních a komunikačních technologií. Evropský region Dunaj-Vltava klade ve své budoucí činnosti důraz na koordinaci v oblasti „Průmysl 4.0 - kvalifikace", tak aby co nejlépe podpořil digitální transformaci v jednotlivých regionech ERDV.

P4.0 – Kvalifikace na středních a odborných školách 

Rostoucí digitalizace, robotizace a automatizace se postupně dotknou většiny lidských činností. Tímto dochází ke změně kvalifikačních požadavků a profesních nároků na pracovníky. Vzdělávací systémy by měly tyto trendy zohlednit ve všech stupních vzdělávání, a to formou posilování klíčových kompetencí a digitálních dovedností. Konkrétní aktivity jsou zjištění aktuálního stavu, prezentace příkladů dobré praxe a iniciace společných projektů škol a podniků.

P4.0 – Kvalifikace na vysokých školách 

V regionech ERDV existuje řada vzdělávacích zažízení a vysokých škol, které se již zabývají tématy Průmysl 4.0 a digitalizace a vyvíjejí řešení pro stoupající nedostatek kvalifikované odborné síly. Cílem je, využít synergie a posílit kompetence vysokých škol a firem v oblasti Průmysl 4.0 tak, aby bylo možno společně řešit nedostatek odborných pracovních sil a přispět ke konkurenceschopnosti zdejších firem. 

 Best practice projekty

P4.0 – Přeshraniční zasíťování Start-upů 

Start-up podniky představují urychlovače digitalizace a tím pádem i Průmyslu 4.0, protože usilují o úspěšnou realizaci svých digitálních nápadů a tím často zásadně mění tradiční odvětví. Představení příkladů dobré praxe a vzájemná výměna Know-how mezi start-up inkubátory v ERDV představují možnost etablování resp. posílení start-up kultury ve všech regionech ERDV a podpoře aktivit vedoucích k zakládání podniků v oblasti průmyslu 4.0. Tímto by se měla zintenzivnit odborná přeshraniční výměna mezi start-upy, centry pro podporu podnikání, vědeckými institucemi a vysokými školami z ERDV, a zvýšit přitom zájem jejich studentů o zákládání vlastních inovativních podniků.

P4.0 – Kvalifikace podniků 

Pro posílení kompetence podniků v souvistosti s I4.0, jsou plánovány obsáhlé společné aktivity a opatření, které lze rozdělit do třech oblastí:

1. Aktivování: rešerše kvalifikačních opatření v rámci I4.0 v ERDV, výměna zkušeností mezi poskytovateli a uživateli, výměna Best practice příkladů mezi aktéry v oblasti inovací
2. Kvalifikování: roční poznávací cesta „Implementace I4.0" (např. návštěva pilotních továren)
3. Informování: pravidelná prezentace aktivit a dalších relevantních obsahů cílovým skupinám, propojení aktérů.

Ikona

Poznej Evropský region

Cestování po Evropě

Cestování po Evropě

Aktuální informace k cestám po Evropském regionu Dunaj-Vltava

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Sítě pro startupy a aktuální online nabídky

Sítě pro startupy a aktuální online nabídky

Info řada

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety pro milovníky s batohem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

Hrady a zámky

Hrady a zámky

Virtuální cesta po památkách

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka