Průmysl 4.0 je souhrnný pojem pro inteligentní propojení strojů a procesů v průmyslu pomocí informačních a komunikačních technologií. Evropský region Dunaj-Vltava klade ve své budoucí činnosti důraz na koordinaci v oblasti „Průmysl 4.0 - kvalifikace", tak aby co nejlépe podpořil digitální transformaci v jednotlivých regionech ERDV.

P4.0 – Kvalifikace na středních a odborných školách 

Rostoucí digitalizace, robotizace a automatizace se postupně dotknou většiny lidských činností. Tímto dochází ke změně kvalifikačních požadavků a profesních nároků na pracovníky. Vzdělávací systémy by měly tyto trendy zohlednit ve všech stupních vzdělávání, a to formou posilování klíčových kompetencí a digitálních dovedností. Konkrétní aktivity jsou zjištění aktuálního stavu, prezentace příkladů dobré praxe a iniciace společných projektů škol a podniků.

P4.0 – Kvalifikace na vysokých školách 

V regionech ERDV existuje řada vzdělávacích zažízení a vysokých škol, které se již zabývají tématy Průmysl 4.0 a digitalizace a vyvíjejí řešení pro stoupající nedostatek kvalifikované odborné síly. Cílem je, využít synergie a posílit kompetence vysokých škol a firem v oblasti Průmysl 4.0 tak, aby bylo možno společně řešit nedostatek odborných pracovních sil a přispět ke konkurenceschopnosti zdejších firem. 

 Best practice projekty

P4.0 – Přeshraniční zasíťování Start-upů 

Start-up podniky představují urychlovače digitalizace a tím pádem i Průmyslu 4.0, protože usilují o úspěšnou realizaci svých digitálních nápadů a tím často zásadně mění tradiční odvětví. Představení příkladů dobré praxe a vzájemná výměna Know-how mezi start-up inkubátory v ERDV představují možnost etablování resp. posílení start-up kultury ve všech regionech ERDV a podpoře aktivit vedoucích k zakládání podniků v oblasti průmyslu 4.0. Tímto by se měla zintenzivnit odborná přeshraniční výměna mezi start-upy, centry pro podporu podnikání, vědeckými institucemi a vysokými školami z ERDV, a zvýšit přitom zájem jejich studentů o zákládání vlastních inovativních podniků.

P4.0 – Kvalifikace podniků 

Pro posílení kompetence podniků v souvistosti s I4.0, jsou plánovány obsáhlé společné aktivity a opatření, které lze rozdělit do třech oblastí:

1. Aktivování: rešerše kvalifikačních opatření v rámci I4.0 v ERDV, výměna zkušeností mezi poskytovateli a uživateli, výměna Best practice příkladů mezi aktéry v oblasti inovací
2. Kvalifikování: roční poznávací cesta „Implementace I4.0" (např. návštěva pilotních továren)
3. Informování: pravidelná prezentace aktivit a dalších relevantních obsahů cílovým skupinám, propojení aktérů.

 

Příručka P4.0 pro MSP Glosář

 

Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online