Strategie mají sloužit k posílení sociálních a technologických inovací v oblasti zdravotnictví v Evropském regionu Dunaj-Vltava. Stěžejním bodem zájmu je výměna znalostí mezi zúčastněnými regiony a vybudování dlouhodobé spolupráce v oblasti zdravotnictví. Zdravotnictví je důležitým hospodářským faktorem a podmínkou pro hospodářský blahobyt, který zlepšuje produktivitu, nabídku pracovních sil a výdaje veřejného sektoru. Sociální a technologické inovace ve zdravotnictví přispívají k inteligentnímu, dlouhodobému a integrativnímu růstu a mohou být ERDV, jako v regionu venkovského charakteru, chápány jako šance.

Zaměření:

  • Optimalizace přístupu obyvatelstva k přeshraniční zdravotní péči (např. další rozvoj v oblasti ambulantních a stacionárních přeshraničních zdravotnických služeb, Smlouva v oblasti záchranářství, atd.) Tematický manažement: země Dolní Rakousko / Mag. Elke Ledl
  • Zlepšení zdravotní prevence a péče obyvatel ve venkovském regionu ERDV pomocí zavedení nových technologií a řešení (např. zintenzivnění nadregionální/přeshraniční odborné výměny v oblasti Digital health, inteligentní cloudové a softwarové řešení pro zdravotnická zařízení, chytré textily pro domácí péči a pro monitoring zdravotního stavu, sebemonitoring pomocí aplikací při chronických chorobách, atd.)

Ikona

Poznej Evropský region

Cestování po Evropě

Cestování po Evropě

Aktuální informace k cestám po Evropském regionu Dunaj-Vltava

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Sítě pro startupy a aktuální online nabídky

Sítě pro startupy a aktuální online nabídky

Info řada

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety pro milovníky s batohem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

Hrady a zámky

Hrady a zámky

Virtuální cesta po památkách

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka