26. 05. 2022
Průmysl 4.0

Přes 60 zástupců škol, úřadů, hospodářských komor a podpůrných organizací se zúčastnilo v pondělí 16. května 2022 hybridního semináře „P4.0 a digitalizace: moderní trendy ve výuce“, který připravil Kraj Vysočina ve spolupráci se Spolkovou zemí Horní Rakousko a dalšími partnery v rámci projektu „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“.

Seminář byl zaměřen na sdílení příkladů dobré praxe a účastníci měli jedinečnou příležitost seznámit se s nejmodernějšími technologiemi, které se daří na Vysočině zavádět do výuky na středních školách. Digitální technologie ve stavebnictví například prezentovali žáci a učitelé ze SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod, kteří s sebou přivezli modul virtuální reality, ve kterém si účastníci mohli „na vlastní kůži" vyzkoušet postavit zeď, oprášit znalosti z chemie nebo projít třídící linku. Na závěr proběhla prohlídka virtuální továrny v prostorách Vysoké školy polytechnické Jihlava.


„Digitalizace, automatizace, robotizace a další technologie náš život v posledních letech provází čím dál častěji. Rychle se měnící doba a ekonomický a pracovní trh přináší stále častěji nové výzvy a otázky, zda nám tyto nástroje nabízí řešení problémů, kterým dnes čelíme. Mým názorem je, že nám moderní technologie řešení nabízí, a proto mě těší tak velký zájem z řad vzdělávacích organizací, která jsou přesně tím místem, kde je možné se učit s nimi pracovat, hledat nové příležitosti pro jejich uplatnění a rozvoj. Proto se byl program semináře zaměřen především na praktické příklady z konkrétních škol a přilákal nejen učitele a ředitele škol, ale i zástupce hospodářských komor a dalších zařízení z Kraje Vysočina, Jihočeského, Jihomoravského a Plzeňského kraje, z Horního a Dolního Rakouska a např. i Bavorska," uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina.


„V návaznosti na tuto problematiku bych ráda pozvala zájemce z řad malých a středních podniků na poznávací cestu „Implementace Průmysl 4.0 na Vysočině", která se uskuteční 1. června. Sejdeme se dopoledne v prostorách VŠPJ," doplnila Hajnová.

 

Hybridní seminář byl další aktivitou připravenou v rámci projektu „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0", kterou realizuje Kraj Vysočina ve spolupráci se Spolkovou zemí Horní Rakousko za finanční podpory z Fondu malých projektů Interreg V-A Rakousko – Česká republika. V rámci projektu jsou do konce roku 2022 plánovány další odborné a síťovací akce. Kromě poznávací cesty 1. 6. 2022 (více informací a možnost přihlášení zde), je to ještě B2B burza pro malé a střední podniky, která se bude konat 23. 6. 2022 v rakouském Linci v Centru Ars Electronica Linz. Cílovou skupinou jsou nejen firmy, střední a vysoké školy ale i hospodářské komory, poradenské organizace a další relevantní instituce ve vazbě na téma digitalizace a Průmysl 4.0.

 

Další fotografie a prezentace je možné stáhnout na tomto odkaze.

 

• Kontaktní osoby projektu „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0": Ivona Hájková, odbor regionálního rozvoje, tel. 564 602 534, e-mail: hajkova.ivona@kr-vysocina.cz a Štěpánka Ryklová, odbor regionálního rozvoje, tel. 564 602 550, e-mail:ryklova.s@kr-vysocina.cz

 width=

 width=


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka