01. 02. 2024
Průmysl 4.0 Zdravotnictví Cestovní ruch Vysoké školy Lidé a společnost Energie & Doprava

Kraj Vysočina zvolil pro předsednictví motto: ERDV – společně vstříc novým výzvám.

„Novými výzvami jsou pro nás především společenská zodpovědnost, ať už ve vztahu k udržitelné energetice, čistému životnímu prostředí nebo zdravému životnímu stylu. Proto plánujeme na Vysočině uspořádat celou řadu tematických akcí, na kterých partnerům z ostatních regionů ukážeme naši dobrou praxi, například kampaň Vysočina v pohybu, nebo se budeme inspirovat jejich nástroji a zkušenostmi v oblasti obnovitelných zdrojů," uvedla Hana Hajnová, předsedkyně ERDV pro rok 2024.

„Kraj Vysočina realizuje v rámci Evropského regionu projekt zaměřený na cirkulární ekonomiku, na který naváže i v letošním roce a osobně budu velmi ráda, když budeme pokračovat i ve spolupráci v oblasti vodíkových technologií. V listopadu loňského roku jsme díky partnerství s Dolním Bavorskem navázali zajímavé kontakty v Pasově a Vilshofenu, se kterými bychom rádi dále pracovali v rámci platformy Vodíkové Vysočiny. V průběhu roku 2024 přispějeme k propagaci programů a akcí, které se týkají ochrany životního prostředí včetně zachování biodiverzity a udržitelného využívání přírodních zdrojů, dále se také zaměříme na prevenci různých onemocnění a propagaci sportovních aktivit," doplnila Hajnová.

Předsednictví Kraj Vysočina zahájí událostí světového významu, a sice IBU Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě, kterého se zúčastní političtí představitelé a další významné osobnosti z ERDV. Dále se Evropský region bude prezentovat na lokálních akcích v Kraji Vysočina, jako je například Den s Krajem Vysočina, Čistá Vysočina, Evropský den jazyků atp. Mimo to Kraj Vysočina podpoří prohloubení spolupráce gastronomických škol ze Žďáru nad Sázavou a dolnobavorského Viechtachu, která byla navázána v loňském roce právě pod předsednictvím Dolního Bavorska.

„S takto nastaveným bohatým programem našeho předsednictví ERDV očekávám vzájemnou podporu všech zapojených regionů a posílení mezinárodní spolupráce především v nových tématech, která přinesou prospěch nejen našemu kraji, ale i celému evropskému regionu," zhodnotila zaměření předsednictví Kraje Vysočina Hana Hajnová.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online