19. 11. 2021
Vysoké školy

Dne 8. října 2021 uspořádal spolek Evropského regionu Dunaj Vltava (ERDV, Trägerverein Europaregion Donau-Moldau e. V.) digitální workshop pro vysoké školy z tohoto regionu s aktuálními informacemi o nových dotačních programech INTERREG A Bavorsko – Rakousko a Bavorsko – Česko 2021-2027.

Dvouhodinové digitální akce se zúčastnilo více než 110 zástupců z 19 univerzit a vysokých škol z Česka, Rakouska a Německa a z hospodářství, komunální politiky a mnoha dalších institucí. Tuto dvoujazyčnou akci zorganizovala a moderovala odpovědná projektová manažerka ERDV Vendula Maihorn, která má na starosti projektovou iniciativu, podporovanou Bavorským státním ministerstvem hospodářství, energetiky a územního rozvoje a kofinancovanou regionem Dolní Bavorsko, v níž jde o rozvoj kontaktů mezi vysokými školami a výzkumnými pracovišti v příhraničním prostoru Bavorsko – Rakousko – Česká republika. Maihorn podporuje vysokoškolská a výzkumná pracoviště při realizaci jejich mezinárodních projektových záměrů, pořádá přeshraniční kulaté stoly a exkurze za poznáním příkladných projektů a na vysoké školy v sousedních zemích.


Jako hlavní referent prezentoval jednatel podpůrného spolku Evropského regionu Dunaj Vltava Dolní Bavorsko a EUROREGIONU Bavorský les – Šumava – Dolní Inn, Kaspar Sammer, šance nových přeshraničních programů INTERREG VI-A pro vysokoškolská zařízení. Sammer doprovází projekty INTERREG a přeshraniční kooperace v příhraniční oblasti Bavorsko – Česko a Bavorsko – Rakousko již více než dvacet let, a je tak zkušeným partnerem pro všechny otázky přeshraniční spolupráce. Jeho přednáška přinesla mezinárodnímu publiku zájemců aktuální informace o nové náplni programů, která byla nyní navržena úřady spravujícími tento program, Bavorským ministerstvem hospodářství a zemí Horní Rakousko. Následně byly prezentovány vynikající příkladné projekty. Profesor Dr. Robert Hable z Technické vysoké školy Deggendorf, Technologického centra Grafenau představil Mezinárodní big data centrum Východní Bavorsko – Jižní Čechy a Mgr. Christina Krenn společně s profesorem Dr. Markusem Hohenwarterem z Univerzity Jana Keplera v Linci síť studijních center v oblasti matematiky, informatiky, přírodních věd a techniky (MINT Learning Center).

 

V případě dotazů k přeshraniční spolupráci v oblasti vysokých škol  se zájemci mohou obrátit na organizátorku této informační akce a zodpovědnou projektovou manažerku Vendulu Maihorn v.maihorn@euregio-bayern.de.

 

Foto:
První řada nahoře zleva: moderátorka a projektová manažerka ERDV Vendula Maihorn, Kaspar Sammer, jednatel, Euregio Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn e.V. a Trägerverein Europaregion Donau-Moldau e.V.,
Prof. Dr. Robert Hable, Technická vysoká škola Deggendorf, Technologické centrum Grafenau
Druhá řada zleva: Mag. Christina Krenn, Johannes Kepler Universität Linz, Dana Biskup, zástupkyně jednatele Euregio Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn e.V. a prof. Dr. Markus Hohenwarter, Johannes Kepler Universität Linz.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Přihláška - výročí ERDV

Přihláška - výročí ERDV

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář