02. 04. 2021
Průmysl 4.0 Zdravotnictví Vysoké školy

V říjnu 2019 byl na Vysoké Škole Technické Amberg-Weiden (OTH AW) zahájen projekt „5G4Healthcare“, který zkoumá potenciál technologie 5G pro zdravotní péči.

Je to jeden ze šesti výzkumných projektů, které finančně podporuje zemské ministerstvo pro dopravu a digitální infrastrukturu v rámci svého inovativního programu pro 5G.
V odborném rozhovoru ERDV mluví vedoucí projektu Prof. Dr. rer. pol. Steffen Hamm a Prof. Dr. med. Clemens Bulitta z fakulty hospodářského inženýrství a zdravotnictví o cílech a současném vývoji projektu.

Co si můžeme představit pod projektem „5G4Healthcare"?

Cílem projektu „5G4Healthcare", který je financován zemským ministerstvem pro dopravu a digitální infrastrukturu, je ozřejmit proveditelnost, možnosti a limity zlepšení efektivity a účinnosti zdravotní péče na venkově pomocí technologie 5G a odvodit doporučení pro opatření pro škálovatelné řešení. Konkrétně je použití technologie 5G ve dvou případech (Use Cases) „Integrated Care" a „Homecare" koncipováno (fáze 1), implementováno jako model (fáze 2), testováno a hodnoceno (fáze 3). Nový standard mobilní komunikace 5G tvoří základ pro inovativní lékařskou péči a služby, jako jsou například přenos EKG v reálném čase z ambulance, operace podporované robotem a vzdálené monitorování a analýza vitálních dat pacientů. Výsledky projektu přispějí k novým řešením, sloužícím jako koncept lékařské péče ve venkovských regionech, opírající seo digitálním zdravotnictví.


Jak se dá 5G využít ve zdravotnické péči ve venkovských regionech?

Výkonná mobilní technologie 5G nabízí víc než jen nový mobilní standard. Mezi mnoho výhod této technologie patří funkce, jako je rychlý přenos velkého množství dat, nízká latence, rychlé šíření informací a možnost integrace podstatně většího počtu koncových zařízení ve srovnání s jinými radiovými standardy. Současné a nově vznikající otázky organizace a dostupnosti zdravotní péče ve venkovských oblastech lze tedy řešit s novými koncepty a strategiemi, které mohou v budoucnosti zajistit základní kvalitní a ekonomickou péči.


Jak by mohla přeshraniční zdravotní péče v prostoru ERDV těžit z Vašeho projektu a samotné technologie 5G?

Poznatky z našeho projektu se samozřejmě neomezují pouze na Bavorsko. Výsledky výzkumu, pokud jde o nové formy dodávek umožněné technologií 5G, by také měly být přenositelné do celé oblasti ERDV. V oblasti přeshraniční zdravotní péče lze např. informace v nouzové péči vyměňovat šířeji a rychleji, což významně přispívá ke kvalitě a efektivnosti péče.


Zrychlila koronová pandemie projektový vývoj?

Na jedné straně, stejně jako u mnoha jiných projektů, nám koronová pandemie věci ztížila a zpozdila. Na druhou stranu obecně pozitivně podpořila digitalizaci ve zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že náš projekt je založen právě na tomto tématu, těžíme z toho nepřímo obsahově / tematicky, protože se celkově zlepšila přijatelnost digitálních řešení a nových technologií ve zdravotnictví. Přímý přínos digitalizace v situacích každodenní zdravotní péče se stal srozumitelným a hmatatelným v široké oblasti.

 

Obrázek: © Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

 

Chcete se dozvědět víc o digitalizaci v lékařství a zdravotní péči ve venkovských regionech?

V rámci předsednického roku Evropského regionu Dunaj-Vltava Vás kontaktní místo Horní Falc zve na virtuální zdravotnický kongres, který se bude konat ve čtvrtek, 10. 06. 2021 a ve čtvrtek, 17. 06. 2021, vždy od 9 hod. do 12 hod. Akce se koná ve spolupráci s Akademií Východní Bavorsko-Čechy, Východobavorskou technickou univerzitou (OTH) Amberg-Weiden a univerzitní asociací TRIO.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka