16. 10. 2023
Zdravotnictví

V rámci politického předsednictví Dolního Bavorska v ERDV se konala na pozvání předsedy dolnobavorského ERDV a prezidenta dolnobavorského Krajského sněmu Dr. Olafa Heinricha celodenní výroční odborná konference s názvem „Dolní Bavorsko jako centrum zdravotnictví budoucnosti Evropského regionu Dunaj-Vltava". Přibližně stovka účastníků včetně vysoce postavených hostů z oblasti politiky a vědy i odborníků z oblasti lékařství a ošetřovatelství diskutovala ve slavnostním sále krajské kliniky Mainkofen o aktuálním vývoji v oblasti zdravotnictví, lékařské péče, ošetřovatelství a péče ve venkovských oblastech.

V rámci konceptu MedizinCampus (MCN) má být v Dolním Bavorsku připravováno přibližně 100 budoucích lékařů ročně, vysvětlil Prof. Dr. Ernst Tamm, prorektor pro výzkum a podporu mladých lékařů na univerzitě v Regensburgu, který je zodpovědný za realizaci MedizinCampusu. Ta samozřejmě přináší řadu výzev, jako je přijetí 20 profesorů a dalších pracovníků nebo hledání vhodných výukových budov a dalších prostor. Zahájení provozu MCN je plánováno na zimní semestr 2024. První tři roky výuky se uskuteční na univerzitě v Regensburgu. Poté se studenti přesunou do čtyř dolnobavorských působišť Pasov, Straubing, Deggendorf a Mainkofen, kde bude probíhat klinická výuka.

 

Dr. Heinrich ve svém projevu zdůraznil, jak důležité je podporovat mladé lékaře vzhledem k jejich současnému akutnímu nedostatku. Z tohoto důvodu se kraj Dolní Bavorsko již mnoho let aktivně podílí na vytváření koncepcí, které mají pomoci při vzdělávání mladých lékařů z oblasti Dolního Bavorska. Ze zkušeností nemocnic zřizovaných krajem Dolní Bavorsko podle Heinricha vyplývá, že obsadit volná místa lékařů je obtížné již nyní.

 

Státní ministr pro bydlení, výstavbu a dopravu Christian Bernreiter ve svém vystoupení vysvětlil, jak jeho ministerstvo podporuje rychlou realizaci MCN tím, že pro MCN hledá vhodné prostory k pronájmu.

 

Během velké pódiové diskuse na téma „Budoucnost a zabezpečení zdravotní péče v Evropském regionu Dunaj-Vltava" vystoupili Dr. Winfried Brechmann, vedoucí úřadu Bavorského zemského ministerstva zdravotnictví a péče, Prof. Dr. med. Ernst Tamm, prorektor pro výzkum a podporu mladých lékařů na univerzitě v Regensburgu, Dr. Olaf Heinrich, předseda ERDV Dolní Bavorsko a prezident dolnobavorského Krajského sněmu, Mag. Jakob Hochgerner, vedoucí Ředitelství sociálních věcí a zdravotnictví na Úřadu hornorakouské zemské vlády, a Mgr. Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina.

 

Pódiovou diskusi vedl moderátor BR Tilmann Schöberl. Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana kraje Vysočina, se svěřila: „V Dolním Bavorsku se cítím jako doma. Máme nejen dva stejně krásné regiony, ale také podobné problémy." V rámci ERDV by se podle ní mohly využít určité synergie. V jejím regionu Vysočina sice není žádná lékařská fakulta, ale jsou tam k dispozici technicky výborně vybavené nemocnice, a proto by se dalo usilovat o vzájemnou spolupráci, aby se dotyčné regiony od sebe navzájem učily.

 

Jakob Hochgerner, vedoucí Ředitelství sociálních věcí a zdravotnictví hornorakouské zemské vlády, přiblížil, jak se v Linci podařilo zavést lékařský studijní program. Výsledkem je více než 300 studentů ročně. „Mnozí z nich u nás zůstanou," řekl Hochgerner. Dr. Winfried Brechmann, vedoucí úřadu Bavorského zemského ministerstva zdravotnictví a péče, vysvětlil jeden z aspektů nedostatku lékařů: „Máme stále více studentů, ale také mnoho lékařů, kteří pracují na částečný úvazek." A dodal: „Boj o ošetřovatelský personál bude velice intenzivní." Ředitel pro lékařskou péči na krajské klinice Mainkofen Prof. Dr. Johannes Hamann uvedl, že k nedostatku lékařů přispívají také nové zákony o pracovní době: „Dříve se často muselo pracovat 48 hodin vcelku." Nové modely pracovní doby jsou podle něj „velkým tématem" i v krajské nemocnici Mainkofen.

 

V odpolední části konference prezentovali zástupci vysokých škol z Německa, České republiky a Rakouska své inovativní výzkumné projekty a projektové iniciativy z oblasti zdravotnictví a ošetřovatelství. Mimo jiné byly představeny projekty „Deaf Pal - Komunikace v paliativní péči o neslyšící" Vysoké školy aplikovaných věd v Landshutu, „Haus 4.0" Technické vysoké školy v Deggendorfu a „Comprehensive cancer center Východní Bavorsko" Univerzitní kliniky v Regensburgu. Čeští vědci ze Západočeské univerzity v Plzni představili novinky ve výzkumu protetiky v česko-bavorském příhraničí i přeshraniční spolupráci v biomedicínském výzkumu. Zástupkyně Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích referovala o péči o seniory v kontextu zdravotně-sociální péče. Posluchači se seznámili také s iniciativou Healthacross MED Gmünd a aplikací LICA FH Horní Rakousko.

 

Hostitel konference Dr. Olaf Heinrich vyvodil z akce pozitivní závěr: „Dodává nám optimismus." V pozitivním duchu by se o těchto tématech mělo podle něj debatovat i v budoucnu: „Pokud se tak navíc bude dít na přeshraniční bázi, bude se Evropský region i v budoucnu rozvíjet úspěšně."

 

Přeshraniční konference byla financována Bavorským zemským ministerstvem hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky v rámci programu FörLa (Förderrichtlinie Landesentwicklung) a spolufinancována Krajem Dolní Bavorsko.

 

Fotos: Sepp Eder


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online