07. 12. 2021
Průmysl 4.0

Virtuální realita přináší revoluci ve vzdělání a firemním školení. Přeshraniční evropský projekt VReduNet, který vznikl za podpory ERDV, zkoumá možnosti využití virtuální a rozšířené reality ve vzdělávání.

Virtuální realita (VR) a rozšířená realita (AR - augmented reality) otevírají zcela nové možnosti pro výuku i odborné vzdělávání. Horní Rakousko a Jihočeský kraj chtějí aktivně ovlivňovat využití těchto technologií budoucnosti. Proto se v rámci přeshraničního evropského projektu "VReduNet - Virtual Reality for Education Network" spojili, aby zkoumali možnosti využití těchto technologií ve firmách a ve vzdělávání a vytvořili se společnou síť odborníků mezi Horním Rakouskem a Jihočeským krajem. O tom jsme hovořili s Wolfgangem Traunmüllerem, projektovým manažerem IT klastru hornorakouské hospodářské agentury Business Upper Austria.

Proč je v současné době virtuální realita tak silně medializovaná?

Virtuální realita se stala všudypřítomným tématem, které je nadšeně přijímáno napříč odvětvími a neslibuje nic menšího než revoluci v konzumaci a interakci digitálního obsahu. Úspěch VR je založen na aktivaci více smyslů. Jak upozorňují odborníci a dokazují různé studie, virtuální realita má vliv na zrak, sluch i cit. Tím se vytvoří celistvý obraz, díky němuž mozek uvěří, že něco skutečně prožívá.

Jaké jsou výhody využití VR a AR pro vzdělávání a školení?

Studie ukázaly, že virtuální a rozšířená realita šetří peníze a čas, jsou zajímavým mezinárodním obchodním polem a školení a nástup nových zaměstnanců lze organizovat efektivněji. Virtuální a rozšířená realita umožňuje ve třídě zcela nové způsoby předávání znalostí. Mnoho dětí a mladých lidí již tuto technologii zná z videoher, ale pedagogové jsou k jejímu využití ve třídě stále skeptičtí. Tento projekt může přispět k překonání obav z kontaktu s novými technologiemi a k využití jejich výhod.

Jaká byla vaše motivace pro vznik projektu VReduNet a jaké jsou Vaše cíle?

Neustálý vývoj technologií představuje dnes velkou výzvu pro podniky i vzdělávací instituce a vyžaduje hledání inovativních konceptů pro zaškolování kvalifikovaných pracovníků. Jednou z možností je využití virtuální nebo rozšířené reality (VR/AR).
V rámci projektu VReduNet se proto spojily čtyři instituce z jižních Čech a Horního Rakouska s cílem vytvořit síť, která se bude zabývat přeshraničním využitím VR/AR v podnikové praxi a ve vzdělávacím systému, definovat nové trendy v této oblasti a podporovat rostoucí prosazování těchto technologií ve vzdělávání a podnikání. Projektovými partnery v tomto evropském projektu financovaném z programu Interreg Rakousko-Česká republika jsou pod vedením Jihočeského vědeckotechnického parku IT klastr Hornorakouské hospodářské agentury Business Upper Austria, společnost Education Group GmbH a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Jaké aktivity se konají v rámci projektu?

Um unseren Zielen näher zu kommen, finden laufend Webinare und Round Tables statt. Der nächste Round Table ist für den 3. Februar 2022 geplant. Hier können die Teilnehmer/innen neue Möglichkeiten und Optionen von VR/AR entdecken, ohne dabei ihren Schreibtisch verlassen zu müssen. Expert/innen der FH OÖ Campus Hagenberg und des Ars Electronica Centers werden referieren. Es werden Anwendungsbeispiele - VR/AR-Beispiele aus der Praxis des Schulunterrichts, des Gesundheitsbereichs und der Einsatzkräfte gezeigt.
Abychom se přiblížili dosažení našich cílů, pořádáme průběžně webináře tzv. „kulaté stoly". Další kulatý stůl je plánován na 26. ledna 2022. Účastníci zde mohou objevovat nové možnosti a varianty VR/AR, aniž by museli opustit svůj pracovní stůl. Přednášet budou odborníci z FH OÖ Campus Hagenberg a centra Ars Electronica. Čeká vás prezentace příkladů využití VR/AR z praxe školní výuky, zdravotnictví a záchranných služeb.

Chcete se podívat na proběhnuvší webináře a zjistit více o projektu? Navštivte www.vredunet.eu


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online