23. 10. 2023
Průmysl 4.0 Zdravotnictví Energie & Doprava

Dne 8. listopadu 2023 se již počtvrté uskuteční Česko-bavorský den inovací, letos v BHS Corrugated Maschinen – und Anlagenbau GmbH ve Weiherhammeru na téma „Rezilientní region“ (#vzdělávání #logistika #kultura). ERDV Vás opět zve na síťovací snídani.

Na Česko-bavorském dni inovací, který pořádá Obchodní a průmyslová komora Regensburg pro Horní Falc / Kelheim a Poradenská kancelář Horní Falc, budou odpovědní činitelé z oblasti obchodu, vědy a politiky diskutovat o budoucích tématech společného přeshraničního hospodářského prostoru.

Pro „ranní ptáčata" nabízí Evropský region Dunaj-Vltava již od 8 hodin ráno síťovací snídani (je nutná samostatná registrace, protože počet míst je omezen). Účastníci si mohou vyměnit vlastní zkušenosti a již nyní navázat kontakty v úzkém kruhu. Nabízí se zejména možnost diskutovat o dalších oblastech rezilientního regionu, jako je zdraví, energetika nebo oběhové hospodářství.

V 9 hodin začíná vlastní program: abychom lépe porozuměli tématu rezilientní region, tak nejprve vysvětlí Prof. Dr. Chilla, odborník v oboru geografie na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, jaké faktory přispívají k odolnosti příhraničního regionu, jako je Horní Falc-Plzeňsko.

V následné panelové diskusi se účastníci zamyslí nad tím, jaké příležitosti a rizika vidí pro tento region s ohledem na jednotlivé faktory nebo kde se nachází v mezinárodním srovnání.

Odpolední workshopy se zaměří na témata vzdělávání, logistiky a kultury a jejich přínos pro rezilientní region. Hlavní projevy přednesou zástupci firem, technologických center a vzdělávacích institucí z obou zemí.

Speciálním bodem programu bude na závěr exkurze do zbrusu nového, moderního logistického centra společnosti BHS Corrugated pro výrobní a montážní zásobování a světové poskytování náhradních dílů.

Cílem Česko-bavorského dne inovací je představit a vysvětlit technologie a upozornit na špičkové výsledky regionálních firem. Za tímto účelem chtějí organizátoři představit trendy a aktuální témata. Každoroční kongres má být místem setkávání odpovědných osob z firem a zástupců vědy. Také má poskytnout platformu pro výměnu technických informací o aktuálních tématech, navazování nových kontaktů a partnerství.

 

Další informace a registrace: https://www.by-cz-innovationday.eu/cz/informace


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online