05. 09. 2023
Průmysl 4.0

Podle hesla "cirkulární myšlení, cirkulární výzkum, cirkulární podnikání" se ERDV od roku 2023 stále více zabývá tématem cirkulární ekonomiky. S cílem zaměřit se na výzkum bude na podzim zahájena nová série online akcí: 60 minut cirkulární ekonomiky - 60 Minutes Circular.

V kompaktním hodinovém formátu budou online představeny 2-3 výzkumné projekty relevantní pro cirkulární ekonomiku, a bude tak vytvořeno propojení s ostatními regiony a jejich výzkumnými institucemi. Nahlédne se do činnosti výzkumných institucí a jejich aktivit, aby bylo možné navázat kontakty a rozvíjet nová partnerství. Na úvod se představí Horní Rakousko. Hornorakouská univerzita aplikovaných věd, kampus Steyr, a Transferové centrum pro technologie plastů představí každý jeden ze svých výzkumných projektů na téma cirkulární ekonomiky. Poté bude možné položit jednotlivým řečníkům dotazy. Pro české účastníky bude zajištěno simultánní tlumočení.


Tato první akce ze série se uskuteční 20.09.2023 od 15-16 h prostřednictvím Zoomu. Registrace je již zahájena a je možná zde. Další informace a přístupový odkaz obdržíte v dostatečném předstihu před akcí.

Program 344.40 KB

Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online