06. 05. 2022
Průmysl 4.0 Zdravotnictví Lidé a společnost

Během měsíce dubna proběhlo na území Evropského regionu Dunaj-Vltava (dále ERDV) hned několik aktivit pro odbornou i širokou veřejnost. Zástupci byli přítomni jednak na odborné konferenci Počítač ve škole věnující se digitálním technologiím ve výuce, jednak na Krajském diabetologickém dni a v neposlední řadě se věnovali péči o životní prostředí, jež hraje ve strukturách ERDV také důležitou roli.

Třídenní konference Počítač ve škole je díky široké nabídce zajímavých témat, workshopů a výstavě výrobků celorepublikově známá a každý rok se těší velkému počtu účastníků. Letos se konference zaměřila na následující témata související s digitalizací a Průmyslem 4.0 ve vzdělávání:


- Didaktika školské informatiky
- Digitální kompetence v humanitních předmětech
- Gamifikace ve výuce
- Technologické trendy.

 

Zástupkyně ERDV na konferenci prezentovaly činnosti související s tématem Průmysl 4.0, které jsou v Kraji Vysočina realizovány především v rámci malého projektu „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0". Účastníci konference měli možnost seznámit se blíže s celým ERDV a chystanými aktivitami, jako např. seminář pro vzdělávací instituce „P4.0 a digitalizace: moderní trendy ve výuce", jež vedou ke zvyšování kompetencí firem, středních a vysokých škol a dalších relevantních institucí ve vazbě na Průmysl 4.0.


Dále byly prezentovány aktivity ERDV související se zdravotnictvím a zdravým životním stylem na Krajském diabetologickém dni, jež se konal 21. dubna 2022 na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě. Zástupci zde návštěvníky informovali o možnostech aktivního trávení volného času v ERDV a při té příležitosti si zájemci mohli odnést tištěné průvodce s tipy na pěší či cyklistické výlety, jejichž součástí jsou i mapy s vyznačenými zajímavými místy, či informační brožuru k telemedicíně v ERDV. V neposlední řadě také byly návštěvníkům poskytnuty informace o připravovaných akcích k tématu zdraví a zdravotnictví v rámci ERDV.


Během měsíce dubna v Kraji Vysočina probíhala akce Čistá Vysočina, jež si klade za cíl zvelebení životního prostředí a zajištění příjemného pobytu na tomto území. Během Čisté Vysočiny dochází ke sběru odpadků především v okolí silnic a na veřejných prostranstvích v obcích a městech Vysočiny. Aktivita je realizována v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21. Podobné úklidové akce jsou realizovány na území celého evropského regionu. Jedná se např. o dolnorakouskou akci „Stop Littering", hornorakouskou iniciativu „Hui statt Pfui", celorepublikovou akci „Ukliďme Česko" nebo v Bavorsku od 50. let rozšířenou akci „Rama dama".


Ve většině regionů nejsou úklidové akce organizovány krajskou samosprávou, v tom je aktivita Kraje Vysočina ojedinělá, nýbrž spolky, samotnými obcemi nebo jinými organizacemi. Organizátoři poskytují sběračům pytle na sběr odpadků, ochranné pomůcky (rukavice, reflexní vesty) a pomohou se zajištěním svozu odpadu.


Fotodokumentaci z akcí si můžete prohlédnout níže v galerii.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář