16. 12. 2021
Průmysl 4.0 Lidé a společnost

Každý student odborné školy má své vlastní vzdělávací potřeby, a tudíž i individuální požadavky na podporu.

Někteří studenti se cítí zpomaleni běžným tempem výuky, jiní mají jazykové bariéry, další potřebují cílenou podporu v konkrétních předmětech.
Digitální média mohou žáky podle jejich potřeb podporovat i vyzývat. Testování nové formy výuky "PERLEN4.0" má ukázat, jak lze tento potenciál smysluplně využít. Na otázky odpovídal pan Andreas Bucher - projektový manažer projektu Perlen4.0 na Státní odborné škole Cham.

Jak projekt Perlen4.0 funguje?
Projekt Perlen 4.0 je pilotním projektem Nadace bavorského vzdělávacího paktu (Stiftung Bildungspakt Bayern), do kterého se mohly odborné školy přihlásit se svými nápady. Realizace je založena na úzké spolupráci mezi zúčastněnými školami a různými univerzitami. Díky projektu jsme znásobili naše vlastní inovace v učebních postupech, např. naši novou učebnu bez lavic, kde studenti pracují bez papíru pouze s tabletem, nebo domovskou stránku „Učení bez prostoru a času", prostřednictvím které můžeme nabídnout výuku, ale také samostudium (viz domovská stránka).


Jak se vaše škola stala modelovou školou Perlen4.0?
Žijeme v regionu blízko hranic, kde je dlouhodobě kladen důraz na kvalitní vzdělávání mladých lidí prostřednictvím moderních trendů a vybavení. Političtí činitelé, kteří se podílejí na vzdělávání, již mnoho let uznávají, jak důležité je dát školám k dispozici veškerou volnost, aby mohly požadované nabídnout. Zejména v oblasti digitálních nástrojů byla odborná škola Cham vždy průkopníkem v našem okrese. Proto jsme se přihlásili s našimi nápady, a byli spolu s dalšími 13 školami v Bavorsku vybráni, abychom po dobu 3 let rozvíjeli výše jmenované a další projekty.


Jaké jsou výhody účasti v projektu pro žáky a učitele?
Díky projektu mohou učitelé individuálně podporovat zmíněnou heterogenitu žáků. Vnímáme, že naši studenti se v moderních výukových prostorách cítí příjemně a dobře přijímají výukové uspořádání. To nevyhnutelně vede k většímu úspěchu ve škole. Kromě toho máme také možnost prozkoumat kreativní digitální cesty. Studenti například přišli v rámci digitálního workshopu, který je součástí inovativní školní výuky, s nápadem „Malého domku pro bezdomovce" („Tinyhouse für Obdachlose"). Ve spolupráci s vysokou školou využili k realizaci tohoto nápadu model digitálního dvojčete. To znamená, že vytvořili digitální model, který představuje fyzický a funkční objekt s jeho vlastnostmi. Model slouží jako informační databáze pro návrh, výstavbu a provoz budovy v průběhu celého jejího životního cyklu, tj. od prvotního nápadu až po demolici budovy. V souvislosti s novými učebními postupy bylo v uplynulých měsících vytvořeno video, které ukazuje, kam směřujeme.


Co si od své účasti v projektu slibujete do budoucna?
Doufáme, že budeme mít více prostoru pro kreativní koncepty výuky, z nichž některé přesahují rámec běžné výuky. Tato nová forma výuky podporuje učitele při volbě netradičních cest a vědecky je doprovází. Právě diskuze mezi univerzitou a odbornou školou a také diskuze s ostatními odbornými školami vytváří základ pro neustálý další rozvoj. Na jedné straně se nám daří stále více využívat synergie s ostatními školami, na druhé straně vždy získáme pohled zvenčí na to, jak si stojíme.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online