20. 11. 2020
Průmysl 4.0 Zdravotnictví Vysoké školy

Virtuální realita ve školních třídách, přeshraniční aplikace tísňového volání nebo technická pomoc pro lékaře a pacienty: Bavorští, rakouští a čeští odborníci z oblasti vědy a hospodářství, poskytli napínavé postřehy na online konferenci „Digitální zdravotnictví“, která se uskutečnila 12. listopadu 2020.

Přibližně 50 účastníků z České republiky, Bavorska a Rakouska se 12. listopadu 2020 zúčastnilo online konference „Digitální zdravotnictví" Evropského kampusu Rottal-Inn (ECRI) Vysoké školy technické Deggendorf (THD) a Evropského regionu Dunaj-Vltava.

Kromě zástupců ECRI a ERDV byli účastníci přivítáni také Berndem Siblerem, Bavorským ministrem pro vědu a umění a Dr. Olafem Heinrichem, prezidentem Krajského sněmu Dolního Bavorska formou videozpráv. Jako odborný moderátor akcí provázel DI (FH) Thomas Kern z Hornorakouské univerzity aplikovaných věd.


V prvním tématickém bloku „Srdce & počítač – K jakým pokrokům vede digitalizace v kardiologii?" nastínil kardiolog Prof. Dr. Christian Zugck ze Straubingu výhody telemedicíny: Mimo jiné zmínil lepší možnosti péče na venkově nebo úspěšnější preventivní léčbu pacientů se srdečními chorobami.

Mag. Robert Hartmann z rakouské Netural GmbH představil vzdělávací projekt pro čtvrté ročníky, jehož cílem je přiblížit dětem zdravý životní styl. S pomocí VR brýlí cestují děti v animované kosmické lodi do lidského srdce, což jim umožňuje napínavý a udržitelný vzdělávací zážitek.


Druhá část akce byla věnována tématu „Covid-19 jako motor pro inovace – jaký impuls představuje pandemie pro vědu & hospodářství?". Profesor Thomas Spittler z ECRI představil řadu produktů z Německa, které se během pandemie vyvinuly dále prostřednictvím „malých inovací" , například semafor CO2, který poskytuje informace o ventilaci na základě koncentrace aerosolu v místnosti nebo aplikace pro zlepšení psychické odolnosti v krizi. Tyto aplikace se zaměřují také na přenos odpovědnosti na pacienta.
Anna E. Schmaus-Klughammer (LLB hons) z ECRI diskutovala o pozitivních dopadech koronavirové krize na vědu a hospodářství a především představila výuku studentů z oborech zdravotnictví na ECRI.
Přednášející Nora Mack, MSc MBA BSc, manažerka klastru zdravotní technologie Horního Rakouska vyzdvihla podnikatelskou stránku a zdůraznila důležitost dobrých rad pro nováčky v oboru zdravotní technologie.


Poslední tematický blok „Zdraví bez hranic – jaká je budoucnost přeshraničního zdravotnictví AT-BAY-CZ ?" zahájil profesor Horst Kunhardt (vedoucí kampusu ECRI). Hovořil o nedostatku pracovních sil v ošetřovatelství a představil výzkumný projekt přeshraniční záchranné služby. Zároveň zdůraznil význam společného rozvoje v příhraničních regionech v oblasti zdravotnictví.
Tento koncept již implementoval například Filip Maleňák, který se svou aplikací tísňového volání Záchranka spojuje Českou republiku, Rakousko, Slovensko a Maďarsko. Aplikace mimo jiné automaticky předá místo nehody nejbližší záchranné službě nebo zahájí videohovor.

Ke konci konference Manfred Mayer představil přeshraniční zdravotní středisko Gmünd – České Velenice. Centrum se v současné době buduje přímo na rakousko-českých hranicích a očekává se, že léčba pacientů z obou zemí bude zahájena na podzim 2021.

Obrázek nahoře: Simulace - Cesta v animované kosmické lodi do lidského srdce © Netural GmbH


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Přihláška - výročí ERDV

Přihláška - výročí ERDV

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář