13. 07. 2020
Průmysl 4.0 Zdravotnictví Vysoké školy

Poznámka k financování grantové výzvy na podporu česko-bavorských akademických projektů v oblasti vědy a výzkumu během koronavirové krize

Mimořádné grantové výzvy na podporu česko-bavorských akademických projektů ve vědě a výzkumu během koronavirové krize


Program Česko-bavorské vysokoškolské agentury podporuje akademické projekty bavorských vysokých škol ve spolupráci s partnery v České republice ve všech vědních oborech včetně mezioborových záměrů. Zvláště vítány jsou projekty zapojující mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů).
Předpokladem pro podporu výzkumného projektu je realizace projektu nebo jeho převážné části a vyúčtování všech poskytnutých prostředků do konce listopadu 2020. Podpořit lze i první fázi delšího plánovahého projektu (bez nároku na další financování).Prostředky lze použít i na projektové výdaje v ČR.


Podávání žádosti: průběžně do 20. 07. 2020
(až do vyčerpání prostředků)
Výše podpory: 1.000 až 10.000 €


Detailní informace k podávání žádosti a k vyúčtování poskytnutých prostředků (v němčině):

Česko-bavorské akademické projekty 2020 zaměřené na pandemii onemocnění covid-19 a její následky pro vědu a společnost

BTHA AP-2020-COV: Ausschreibung


Česko-bavorské akademické projekty 2020 zaměřené na digitální formáty ve vědě a výuce
BTHA AP-2020-DIG: Ausschreibung

 

Žádost musí zaslat bavorská vysoká škola prostřednictvím e-mailu (žádost ve formátu excel, případné přílohy ve formátu pdf) na adresu BTHA.


Česko-bavorská vysokoškolská agentura navíc průběžně nabízí možnost požádat o financování projektů na bavorských univerzitách s partnery v České republice.


Podpora projektů bavorských vysokých škol s českým partnerem


Podávání žádostí: průběžně
(až do vyčerpání finančních prostředků)
Maximální výše podpory: 6.000 €


Program podporuje akademické projekty bavorských vysokých škol ve spolupráci s partnery v České republice. Cílem tohoto projektu je připravit podmínky pro další spolupráci ve výzkumu a výuce, a to jak po obsahové stránce, tak i se zřetelem k získávání finančních prostředků v budoucnosti, například z národních či evropských programů pro rozvoj vědy.


Podporu lze získat například pro česko-bavorské konference, vědecké workshopy, letní a zimní školy, semináře, exkurze, projektové konzultace atd. Zvláště vítané jsou projekty se zaměřením na mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů).


Předpokladem pro podporu výzkumného projektu je jeho realizace a vyúčtování do listopadu 2020.


Žádat je možné o podporu ve výši od max. 6.000 € (podle druhu a rozsahu projektu). Vlastní finanční podíl na projektu je vítán.
Žádost podává bavorská vysoká škola, přičemž prostředky mohou být využity na společný projekt v obou zemích.

Detailní informace k podávání žádosti a k vyúčtování poskytnutých prostředků:
BTHA AP 2020: výzva k podávání žádostí (v němčině)

 

Kontakt
Česko-bavorská vysokoškolská agentura

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
sekretariat@btha.de
www.btha.cz

 


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Cestování po Evropě

Cestování po Evropě

Aktuální informace k cestám po Evropském regionu Dunaj-Vltava

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Sítě pro startupy a aktuální online nabídky

Sítě pro startupy a aktuální online nabídky

Info řada

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety pro milovníky s batohem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

Hrady a zámky

Hrady a zámky

Virtuální cesta po památkách

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka