27. 10. 2023
Průmysl 4.0

Po úspěšném prvním kole „60 Minutes Circular“ se konala další mezinárodní síťovací akce zaměřená na cirkulární ekonomiku a udržitelnost z projektu „ERDV Síť cirkulární ekonomiky – Cirkulární myšlení, výzkum, ekonomika“. Zaznělo zde mnoho důležitých témat a inspirativních příkladů, které poukazují na rostoucí význam těchto oblastí pro budoucnost.

Akce, která probíhala na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě, sloužila jako platforma pro diskuzi a sdílení zkušeností, a to nejen v oblasti cirkulární ekonomiky, ale i v rámci environmentální, sociální a správní odpovědnosti (ESG). Setkání přineslo do popředí témata, která jsou klíčová pro udržitelný rozvoj a inovativní řešení v oblasti cirkulární ekonomiky.

Událost byla zahájena dvěma úvodními přednáškami, které se hlouběji zabývaly problematikou cirkulární ekonomiky a ESG. Diskuze během těchto přednášek umožnila účastníkům lépe porozumět výzvám a příležitostem spojeným s těmito stěžejními trendy.

Představeny byly i příklady firem, které již úspěšně implementují koncept cirkularity a stávají se inspirací pro další organizace. Mezi ně patří firma Plastia, která inovuje v oblasti plastů pro pěstitelské a zahradnické účely, a BrokisGlass, jejíž výrobky ze skleněných střepů přináší novou dimenzi i estetiku skla s použitím vhodným pro architekturu, stavebnictví, interiérový i produktový design. I společnost Stora Enso, světový přední výrobce biologických materiálů, a německá firma Fenecon GmbH, specializující se na energetická řešení pro obnovitelné zdroje, sdílely své zkušenosti a úspěchy.

„Bylo pro nás potěšením hostit tuto inspirativní akci, která nám přinesla hlubší vhled do cirkulární ekonomiky a problematiky ESG. Tato událost nám ukázala, že cirkulární ekonomika není pouze teoretický koncept, ale že již existují konkrétní firmy, které úspěšně implementují cirkulární modely a dosahují významných úspěchů," komentovala Hana Hajnová, 1. náměstkyně Hejtmana pro regionální rozvoj.

Setkání se nezúčastnily pouze firmy, ale také podpůrné organizace, které hrají klíčovou roli v rozvoji cirkulární ekonomiky. Circular Region z Rakouska, projekt Up2Circ z JICu a možnosti financování v oblasti cirkulární ekonomiky z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost byly prezentovány jako zdroje znalostí a podpory pro účastníky.

„Viděli jsme také, jaké možnosti a financování poskytují podpůrné organizace pro firmy, které chtějí investovat do udržitelných a inovativních řešení. Tato akce byla skvělou platformou pro sdílení zkušeností a pro budování nových partnerských vztahů. Věřím, že budeme moci využít těchto poznatků a inspirací, abychom v naší politice a praxi podporovali cirkulární ekonomiku a udržitelnost. Tato událost nám připomněla, že každý z nás může hrát roli v transformaci našeho ekonomického modelu směrem k udržitelnější budoucnosti," uzavřela Hajnová.

 

Prezentace jsou ke stažení zde: https://www.europaregion.org/datei-heruntenladen.html?f=509&h=509.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online