24. 07. 2020
Průmysl 4.0 Lidé a společnost

Mag. Ewald Staltner MAS MSc, ředitel Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe Steyr (dále jen HLW Steyr), představuje unikátní vzdělávací obor Management designu a digitalizace, který vznikl na základě spolupráce s podnikovou sférou a který zohledňuje aktuální trendy v oblasti Průmyslu 4.0.

HLW Steyr (Odborná škola ekonomických studií*) se se svými 600 studenty a více než 100 absolventy ročně řadí mezi největší školy svého druhu v Horním Rakousku. Díky úzké spolupráci s podniky je schopna neustále přizpůsobovat svou studijní nabídku aktuální potřebám trhu práce.

Na co je ve vaší škole kladen důraz?

HLW Steyr se svou rozmanitou nabídkou vzdělávání zaměřuje studenta jako osobnost. Základem je všeobecné vzdělávání kombinované s intenzivní teorií a praxí a s obchodními předměty. Důraz je kladen na rozvoj osobnosti jako klíč k úspěšnému osobnímu i pracovnímu životu. Komunikační schopnost na mezinárodní úrovni umožňuje široká nabídka cizích jazyků. Kromě angličtiny je možné studovat další živé cizí jazyky jako francouzštinu, italštinu nebo španělštinu.

Jednotlivé vzdělávací obory zohledňují aktuální megatrendy společnosti jako je zdraví, kultura a digitalizace.
Našimi specializacemi jsou management zdraví, management kultury, management designu a digitalizace a tříletý program zdravotních a sociálních studií.

 

Jaký význam má na vaší škole téma Průmysl 4.0?

Obor Management designu a digitalizace zavedený ve školním roce 2019/2020 se explicitně zabývá rozvojem v kontextu Průmyslu 4.0. Vzdělávání spojuje základní odborné kompetence technologické stránky digitalizace s know-how z procesní oblasti digitalizace (management procesů), a to jak v podnicích, tak dalších organizacích.

Vedle zavedení nového studijního oboru pro management designu a digitalizace se škola HLW Steyr tímto tématem zabývala už mnohem dříve. Již mnoho let jsme členem IT-Experts Austria, spojení IT ve městě Steyr, příp. podniků, jejichž činnost souvisí s IT.

Ve spolupráci s místními průmyslovými a ekonomickými podniky bylo dosud realizováno mnoho inovativních projektů a další jsou v plánu. Dobrou spolupráci máme také s dalšími odbornými školami v Steyru, např. Höhere Technische Lehranstalt (Odborná škola technická) nebo Handelsakademie Steyr (Obchodní akademie Steyr). S cílem zvyšování kvality ve výuce jsme v uplynulých letech zrealizovali společně s agenturou SKF Steyr a oběma výše zmíněnými školami pilotní rakouský projekt v oblasti Průmyslu 4.0.

 

Jaké aktivity souvislosti s Průmyslem 4.0 bude vaše škola dále realizovat?

V současné době je naším hlavním cílem evaluovat po roce fungování nově zavedený obor Management designu a digitalizace, abychom mohli učební plán přizpůsobit změnám ve společnosti a v ekonomice. Společně s partnerskými podniky tak pokračujeme v rozvoji vzdělávání.
Milníky ve vzdělávání jsou povinné praxe a spolupráce na konkrétních projektových záměrech podniků (real live Case Studies).. V současné době se projednávají konkrétní možnosti spolupráce. Dále je třeba rozvíjet nabídku pro další vzdělávání (vyšší odborná škola, ...).

Naší snahou je zároveň dále šířit poznatky z této inovace i na další nabídky vzdělávání na škole HLW Steyr a etablovat tak více téma Průmysl 4.0 / digitalizace. S tím pomůžou zkušenosti z již realizovaných projektů (viz výše) a dobrá spolupráce (mnoho absolventů pracuje v oblasti digitalizace a přispívá tak k rozvoji školy vlastními expertizami).

 

Jak hodnotíte přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou, Rakouskem a Bavorskem a co si přejete v této oblasti do budoucna?

Díky přeshraniční spolupráci zjišťujeme, jak regiony vzkvétají a jak se sousedská spolupráce znovu vrací do povědomí lidí. Vedle ekonomického významu vnímám především společenskou dimenzi, když lidé překonávají staré bariéry a znovu objevují společnou kulturu. To bylo zjevné už v mnoha doposud zrealizovaných projektech. Do budoucna si přeji zintenzivnění této spolupráce, především pro oblast školství. Vzájemné setkávání a výměna zkušeností nás může posunout dál, a to jak v ekonomické, tak také v lidské rovině.

 

 

* na školy typu Höhere Lehranstalt jsou ke studiu, které trvá obvykle 5 let, přijímáni studenti ve věku 14-15 let

 


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Cestování po Evropě

Cestování po Evropě

Aktuální informace k cestám po Evropském regionu Dunaj-Vltava

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Sítě pro startupy a aktuální online nabídky

Sítě pro startupy a aktuální online nabídky

Info řada

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety pro milovníky s batohem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

Hrady a zámky

Hrady a zámky

Virtuální cesta po památkách

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka