18. 11. 2022
Průmysl 4.0 Zdravotnictví Cestovní ruch Vysoké školy Lidé a společnost Energie & Doprava

Zemský radní pro záležitosti EU Eichtinger: Pro Dolní Rakousko je rozhodující především přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnictví

U příležitosti 10. výročí existence Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV) se pod heslem „Invest in Regional Cooperation" diskutovalo o úspěšné přeshraniční spolupráci sedmi regionů ERDV v srdci Evropy. Protože se jubilejní rok 2022 odehrává za předsednictví Dolního Rakouska, přijeli na pozvání člena Prezídia, zemského radního Martina Eichtingera, do sídla dolnorakouské zemské vlády Landhaus do St. Pöltenu zástupkyně a zástupci dílčích regionů, mimo jiné zemský radní Markus Achleitner (Horní Rakousko), prezident okresního sněmu Olaf Heinrich (Dolní Bavorsko, DE), krajský radní Libor Picka (Plzeňský kraj, CZ), náměstkyně hejtmana Hana Hajnová (Vysočina, CZ) a náměstek hejtmana František Talíř (Jihočeský kraj, CZ).

 

Healthy Community Building v ERDV
„ERDV významně přispívá k realizaci evropské myšlenky a pozitivního rozvoje Evropského regionu v oblastech hospodářství, cestovního ruchu, dopravy, mobility a rovněž zdravotnictví. Pro náš společný životní prostor hraje přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnictví a blízká zdravotní péče zásadní roli," vysvětloval Martin Eichtinger zaměření dolnorakouského předsednictví na tuto oblast. „Dolní Rakousko ochotně poskytne prostřednictvím iniciativy Healthacross svou expertízu v přeshraniční zdravotnické péči v rámci Evropského regionu. Zdravotnické centrum Gmünd - České Velenice, přeshraniční záchranná služba a kliniky, které spolupracují v přeshraničním měřítku, totiž vytvářejí jistotu zdravotnického zabezpečení a zviditelňují Evropu v dolnorakouském příhraničí," doplnil Eichtinger.

 

Společná podpora hospodářství a společnosti v regionech
V rámci oslav jubilea byly zmíněny úspěchy, například periodicky vydávaný průvodce vysokými školami ERDV. „Díky meziregionální spolupráci se vytváří důvěra a pochopení mezi regiony. Právě tato spolupráce a vzájemné akceptování jsou dnes důležitější než kdy předtím, protože zaručují dialog, urychlují rozhodování ve prospěch obyvatel a mají zvláštní význam s ohledem na zajištění míru v Evropě," vyjádřil Eichtinger své přesvědčení.
Vedle zaměření na oblast zdravotnictví se ERDV věnuje především oblastem Průmysl 4.0, Cestovní ruch, Vysoké školy, Energie a Doprava.

 

Horní Rakousko: Síť ERDV má posilovat cirkulární ekonomiku
„Pro Horní Rakousko je centrálním tématem rozvoj lokalit orientovaný na budoucnost se speciálním zaměřením na cirkulární ekonomiku. Spolupráce s partnerskými regiony v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava je pro nás přitom nepostradatelná. Cirkulární ekonomika také znamená, že se vybudují a rozšíří sítě, které budou navzájem profitovat. Proto se aktuální roční program věnuje také budování sítí a výměně týkající se efektivity zdrojů a cirkulární ekonomice. Prvním příkladem je v tomto ohledu informativní akce ‚Cirkulární ekonomika v ERDV', která se uskuteční 5. prosince online. Budou zde zastoupeny dílčí regiony ERDV a poskytnout také jak strategický, tak také praktický náhled do svých aktivit cirkulární ekonomiky. Takto vzniklá síť se má i do budoucna rozšiřovat prostřednictvím akcí a cílených aktivit", zdůraznil hornorakouský zemský radní Markus Achleitner, do jehož gesce spadají otázky hospodářství a evropských záležitostí.

 

Krajský radní Libor Picka z Plzeňského kraje řekl: „Často říkám, že my v česko-bavorském pohraničí nestojíme na okraji republiky, ale na jejím začátku. Vývoj měkkého cestovního ruchu také mimo turistická centra, udržení dostupnosti služeb, podpora mladých rodin, rozšíření kvalitní infrastruktury - to je recept na úbytek obyvatelstva z našich venkovských oblastí a naděje pro naše příhraničí s dosud nevyužitým potenciálem."

 

K oslavě jubilea vyjádřil náměstek hejtmana Jihočeského kraje František Talíř toto: „Je pro mě ctí a potěšením účastnit se tohoto dne, který je pro Evropský region Dunaj-Vltava tak důležitý. Přeji nám všem, aby bylo příštích deset let této důležité přeshraniční spolupráce tak úspěšných, jak tomu bylo dosud. Fungující partnerství mezi regiony je rozhodující pro realizaci úspěšných přeshraničních projektů a rovněž pro vybudování přátelských vztahů, které zvládnou překonat jakoukoli krizi. V tom vidím úkol Evropského regionu Dunaj-Vltava."

 

Podle náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hany Hajnové dokazuje ERDV už deset let, že snaha řešit problémy společně, funguje: „Největší přínos pro Kraj Vysočina vidím v transferu know-how a také v propojení relevantních aktérů. Díky tomu se podařilo zrealizovat řadu úspěšných projektů. Jsem přesvědčená o tom, že ERDV na základě těchto partnerství bude i v příštích letech nadále vzkvétat."

 

Výhled do roku 2023
Před zahájením Salonu Europa-Forum Wachau proběhlo zasedání Prezídia ERDV, na kterém byla definována ústřední pracovní témata pro nadcházející rok a bylo předáno předsednictví ERDV Dolnímu Bavorsku. Dolní Bavorsko bude mít jako jedno z centrálních témat Bavorskou zemskou zahradnickou výstavu ve Freyungu 2023, na které bude mít Dolní Rakousko své zastoupení prostřednictvím sdružení Natur im Garten. Prezident zemského sněmu Olaf Heinrich se o nadcházejícím předsednictví Dolního Bavorska vyjádřil takto: „Budoucnost Evropy vidím především ve spolupráci mezi sousedními regiony naplněné vzájemnou důvěrou. Společně můžeme zvládnout výzvy, které se v příhraničí týkají nás všech. V tomto duchu probíhá spolupráce v rámci ERDV už deset let - je to dekáda upřímného soužití."

 

Upozornění na případné dotazy
Mag. Stefan Kaiser │ tiskový mluvčí zemského radního Martina Eichtingera
Telefon: +43 2742-9005-13443
E-mail: stefan.kaiser@noel.gv.at


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online