15. 05. 2024
Vysoké školy

Na Vysoké škole polytechnické Jihlava se koncem dubna 2024 uskutečnil významný kulatý stůl zaměřený na problematiku profesně orientovaných vysokoškolských studijních programů a jejich význam pro regiony. Akce, která se konala v rámci oslav 20. výročí založení školy, přilákala významné zástupce Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Kraje Vysočina, Hospodářské komory ČR a vysokých škol.

Zasedání, které moderoval prorektor VŠPJ pro vnitřní, vnější a mezinárodní vztahy Václav Báča, se stalo fórem pro hlubokou analýzu významu profesních studijních programů v terciárním vzdělávání v České republice. Diskutující jednoznačně vyjádřili podporu rozvoji těchto programů a zdůraznili jejich klíčovou roli ve formování kvalitních odborníků, kteří jsou nedílnou součástí rozvoje regionů. Dotkli se také otázek hodnocení kvality, a to zejména systému praxí ve firmách, i potřeby odborníků z praxe, kteří v profesních studijních programech vyučují. Zabývali se otázkami definice profesních studijních programů, jejich specifiky i pohledu firem a veřejnosti na tyto studijní obory. Jejich přínos pro praxi v současnosti není veřejností a celým systémem dostatečně oceňován.


Zvláštní důraz byl kladen na mezinárodní rozměr této problematiky. „Akce získala podporu Evropského regionu Dunaj-Vltava, jehož jedním z klíčových témat je právě vysoké školství. Na české straně můžeme přejímat příklady dobré praxe v této problematice z ostatních partnerských regionů ERDV. I proto velmi oceňujeme iniciativu Vysoké školy polytechnické Jihlava a podporujeme její úsilí o kvalitní profesní vzdělání, které překračuje hranice a přispívá k rozvoji mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, inovací, vědy a výzkumu," doplnila Hana Hajnová, předsedkyně Evropského regionu Dunaj-Vltava a 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina.


Výstupy z tohoto kulatého stolu nejenže mají potenciál ovlivnit podobu profesního vzdělávání v České republice, ale také přispějí k pozitivnímu vývoji mezinárodní spolupráce vysokých škol v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online