03. 08. 2022
Průmysl 4.0 Zdravotnictví Cestovní ruch

LR Eichtinger: Meziregionální a přátelská spolupráce se osvědčila především v době krize

Zemský radní pro Evropu a prezident Evropského fóra Wachau Martin Eichtinger se na Dunajském salonu, v rámci letošního Evropského fóra Wachau, zabýval tématem udržování míru v Evropě a vysvětlil: „meziregionální výměna a evropská spolupráce jsou ty nejlepší prostředky k mírové bezpečnosti na našem kontinentu. Organizace jako je Evropský region Dunaj Vltava nebo Pracovní společenství podunajských zemí se odjakživa vyznačovali myšlenkou mezinárodního porozumění a mírového soužití."

 

„Mezinárodní a meziregionální spolupráce jsou důležitými nástroji k tvorbě a zachování přeshraniční soudržnosti. Přátelství, která vznikla v době míru, jsou v časech krize důležitá pro podporu rozhovorů, diskůzí a také při hledání řešení", dával najevo své přesvědčení během akce Eichtinger.

 

Na Dunajském salonu, který se konal 24. června 2022 v Kremži, diskutovali následující o mírových opatřeních. Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina, Christian Spahr, generální tajemník Shromáždění evropských regionů, Iryna Izarova z Národní univerzity Taras Shevchenko v Kijevě, Ivanka Popovic, viceprezidentka Podunajské konference rektorů a Claudia Crawford, vedoucí nadace Konrada Adenauera. Moderátorem byl Sebastian Schäffer, výkonný ředitel Institutu pro Podunají a střední Evropu. Diskutovalo se o různých pohledech na aktuální geopolitické otázky a byl představen přínos regionální spolupráce k udržování míru.

 

10. Let trilaterální spolupráce mezi Rakouskem, Českou republikou a Německem v rámci ERDV

ERDV byl založen 30. června 2012 v Linzi, a to jako trilaterální pracovní společenství. Toto desetileté výročí intenzivní spolupráce mezi Českou republikou, Rakouskem a Německem bylo na Dunajském salonu připomenuto. Eichtinger, člen prezídia ERDV, poblahopřál: „ ERDV významně přispívá k pozitivnímu rozvoji evropského regionu, stejně jako k realizaci evropské myšlenky. Vedle hlavních bodů, průmysl a cestovní ruch, stanovuje Dolní Rakousko standardy v oblasti zdraví, a to v rámci iniciativy Healthacross. „Naše zdravotnická iniciativa Healthacross již mnoho let ukazuje, jak může vypadat úspěšná přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnictví.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka