01. 12. 2023
Vysoké školy Lidé a společnost

Nové volby v nositelském spolku Evropského regionu Dunaj-Vltava, Rita Röhrlová se po mnoha letech rozloučila

Kdyby nositelský spolek Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV) neexistoval, nebylo by možné v Dolním Bavorsku realizovat celou řadu projektů a z Evropy by do regionu nepřicházelo tolik dotací. Přáním prezidenta krajského sněmu Dr. Olafa Heinricha je, aby přeshraniční spolupráce i nadále dlouhodobě pokračovala. Na zasedání v úřadu zemského rady v Kelheimu byl jednomyslně znovu zvolen předsedou nositelského spolku ERDV. Srdečnými slovy se rozloučil s odcházející zemskou radní za město Regen Ritou Röhrlovou, která dlouhou dobu pracovala jako přísedící grémia.

Když nositelský spolek v pondělí dopoledne zasedal, odpovídaly tomu také kulisy: Řeka Dunaj, kterou má ERDV ve svém názvu, totiž takřka idylicky protéká přímo v blízkosti jednacího sálu hostitelského úřadu zemského rady v Kelheimu. Zemský radní v Kelheimu Martin Neumeyer poukázal na skutečnost, že se budova nachází na bývalém pozemku chemické továrny. Zasedání se jako členové zúčastnili také zemští radní Dolního Bavorska nebo jejich zástupci, a také vládní prezident Rainer Haselbeck.

Všichni společně jednomyslně zvolili Dr. Olafa Heinricha na další čtyři roky předsedou nositelského spolku. Jeho zástupcem zůstává pasovský zemský radní Raimund Kneidinger. Přísedícími budou i nadále primátor města Straubing Markus Pannermayr a zemský radní za Freyung-Grafenau Sebastian Gruber. Rita Röhrlová, která doposud rovněž působila jako přísedící, předala štafetu svému nástupci v úřadu zemského rady v Regenu, Dr. Ronny Raithovi, který byl jednomyslně zvolen. Zapisovatelem zůstává primátor města Deggendorf Dr. Christian Moser, za finance budou odpovídat i nadále zemský radní za Straubing-Bogen Josef Laumer a zemský radní za Rottal-Inn Michal Fahmüller.

Kyticí květin se Dr. Heinrich jménem spolku rozloučil s Ritou Röhrlovou. Přeshraniční spolupráce jí vždy ležela na srdci a vždy jednala angažovaně, přímo a vytrvale. „Děkuji za příjemnou a vždy konstruktivní spolupráci", řekl Heinrich za hlasitého aplausu účastníků jednání.

Jak Dr. Olaf Heinrich vysvětlil, skončilo pro projekty „Poradenství k EU-dotacím" a „Síťový management" poslední dotační období k 28. únoru, u projektu „Přeshraniční doprava" k 31. říjnu. V rámci směrnice pro podporu projektů v bavorsko-českém příhraničním regionu byly u státního ministerstva financí a domova podány nové žádosti o dotace, které byly schváleny. U projektu „Podpora kooperace v oblasti vysokých škol a výzkumu", označovaném také „Koordinační místo Dolní Bavorsko" končí dotační období 30. listopadu příštího roku. Také v tomto případě bude snahou pokračovat navazujícím projektem.

Úspěchy projektů jsou různorodé, vysvětlit předseda spolku. Podařilo se například propojit na 60 vysokých škol a výzkumných zařízení a získat pro přeshraniční spolupráci vysokých škol 20 milionů, informovala také vedoucí projektu Vendula Maihornová. Podle sdělení Vereny Pfefferové bylo doposud prostřednictvím individuálního dotačního poradenství spolku podpořeno 29 mezinárodních projektů spolupráce, které Evropská unie dotovala částkou 6,2 milionů EUR. O dalších 4,7 milionů EUR bylo požádáno v rámci dvanácti projektů v první výzvě pro Dunajský region a střední Evropu v novém dotačním období EU.

Z právních důvodů dotací bylo poradenství k dotacím EU od 1. března rozšířeno o kulturní management Bavorsko-Čechy. Cílem kulturního managementu je posílit a rozšířit bavorsko-českou spolupráci v oblasti kultury v Dolním Bavorsku a jižních Čechách. Kulturní managerka Anetta Browarziková představila své návrhy. V oblasti síťového managementu pro spolupráci firem jde naopak v první řadě o to, posunout přeshraniční spolupráci mezi podniky v jednotlivých odvětvích a podpořit firmy v jejich úsilí v této oblasti. Síťová managerka Jaroslava Pongratzová organizuje pro vzájemnou výměnu na obou stranách hranice velké akce, jako například bavorsko-český den pro firmy.

Projekt Dr. Jana Gregora si dává za cíl optimalizovat existující nabídku přeshraniční veřejné dopravy, podle možnosti vytvořit nová spojení a co nejkomplexněji zlepšit informační systém veřejné dopravy. Aktuálně funguje spolupráce s přibližně 300 organizacemi a provozovateli dopravy v Dolním Bavorsku, jižních Čechách a v Plzeňském kraji. Mezi první úspěchy patří nově zřízené linky, například Bodemais – Klatovy, vzájemné uznání jízdenek v nepřetržitém provozu, zlepšení přeshraniční návaznosti autobusové dopravy v národním parku nebo budoucí napojení hraničního nádraží v Novém Údolí u Haidmühle a české linky veřejné dopravy v regionu Vimperk-Strážný a Klatovy-Železná Ruda.

Jednatel organizace Euregio, Kaspar Sammer, zdůraznil, že spolek ERDV v Dolním Bavorsku pracuje mimořádně angažovaně a efektivně. „Ne všude v ERDV jsou projekty realizován tak úspěšně, jako u nás", sdělil. Dr. Olaf Heinrich informoval členy spolku, že ne všude je využíváno tolik zdrojů pro ERDV jako v Dolním Bavorsku. Proto bude nutné diskutovat o tom, jak má být ERDV v budoucnu prostorově definován a jestli není prostor ERDV se svými sedmi regiony v Bavorsku, Rakousku a Česku příliš velký a nepřehledný. Přeshraniční spolupráce je však v současnosti důležitější, než kdy dříve, a nesmí se v žádném případě zpomalovat.

 


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online