11. 12. 2018
Lidé a společnost

Zástupci Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou (Kraj Vysočina) na návštěvě v HTL1 Bau und Design Linz (Horní Rakousko).

Vítězky vysočinského kola středoškolské studentské soutěže Evropského regionu Dunaj-Vltava (dále jen „ERDV") „Návrh uměleckého díla charakterizující Evropský region Dunaj-Vltava" využily svou výhru ve výši 2000 € k absolvování dvoutýdenní odborné stáže v Linci. Obě dívky, Adéla Čapková (celková vítězka soutěže) i Žaneta Vrábelová, studují třetím rokem obor bytový design na Uměleckoprůmyslové akademii ve Světlé nad Sázavou. Pro svou odbornou praxi si proto vybraly studijní stáž na obdobně zaměřené střední škole v Linci, tedy na HTL 1 Bau und Design Linz, kde byly na přelomu listopadu a prosince zcela integrovány do výuky a zapojeny do projektové práce.

Ředitelé obou škol využili tuto příležitost k uskutečnění úvodní seznamovací schůzky, která proběhla 4. 12. 2018 na půdě HTL1 Bau und Design Linz. Zástupci obou škol (HTL 1 – DI Christian Armbruster (ředitel) a Mgr. Walter Horn; Uměleckoprůmyslová akademie – Ing. Martin Kubín (ředitel) a MgA. Milan Krajíček) si navzájem představili studijní obory a specializace, které jednotlivé školy nabízí. Došlo také na výměnu katalogů s úspěšnými studentskými díly a projekty, výměnu zkušeností při spolupráci s dalšími školami nebo na diskuzi ohledně požadavků vysokých škol na vlastní absolventy. Nechyběla ani prohlídka prostor školy HTL1 Bau und Design, ve kterých se snoubí historie s modernou. Na závěr schůzky se obě strany domluvily na návštěvě ve Světlé nad Sázavou, kde budou diskutovány možnosti případné spolupráce či další výměna studentů.

„První krůčky k budoucímu novému partnerství škol byly podniknuty. Velmi mě těší, že impuls přišel právě díky evropskému regionu a doufám, že se nám v budoucnu podaří propojit další školy na území ERDV, například díky tématu Průmysl 4.0, kterému se bude ERDV v následujících několika letech více věnovat," doplňuje Pavel Pacal, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj a územní plánování, předsedající ERDV v roce 2018.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Cestování po Evropě

Cestování po Evropě

Aktuální informace k cestám po Evropském regionu Dunaj-Vltava

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Sítě pro startupy a aktuální online nabídky

Sítě pro startupy a aktuální online nabídky

Info řada

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety pro milovníky s batohem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

Hrady a zámky

Hrady a zámky

Virtuální cesta po památkách

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka