28. 01. 2022
Průmysl 4.0 Cestovní ruch Vysoké školy

To, že je digitalizace aktuálním tématem, jež rezonuje i v oblasti vzdělávání, si uvědomují na Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ). Ve spolupráci s rakouským partnerem Univerzitou Johanna Keplera v Linci si totiž Katedra cestovního ruchu připravila na letní semestr 2021/2022 nový volitelný předmět věnovaný digitalizaci v cestovním ruchu.

Kurz „Digitization in Cultural Tourism" je jedním z výsledků projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu", který je financován z prostředků dotačního programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika. Předmět bude veden v anglickém jazyce externími i zahraničními lektory. Kurz poskytuje příležitost k prohloubení znalostí a odborných dovedností v oblasti online marketingu, využívání sociálních sítí v cestovním ruchu, hodnocení efektivity online aktivit, právních podmínek pro práci na internetu atd.

 


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka