25. 05. 2023
Průmysl 4.0

Společnost Müller Abfallprojekte GmbH se zabývá vývojem řešení v oblasti environmentálních technologií, zemědělství a energetiky. O různých aspektech cirkulární ekonomiky jsme hovořili se Sophií Müllerovou.

Projekty v oblasti odpadů a environmentálních technologií jsou jednoznačně ve vašem zaměření. Můžete pro někoho, kdo není z oboru, stručně vysvětlit, jak si lze představit každodenní práci ve vaší společnosti?

Při zemědělském využití čistírenských kalů, které koordinujeme pro více než 100 čistíren odpadních vod v Rakousku, dodáváme organickou hmotu pro tvorbu humusu a cenné živiny do domácích půd, abychom jim poskytli ideální výživu. Zde se staráme o vzorky půdy na zemědělských plochách a vypočítáváme optimální přísun živin v souladu se zákonnými požadavky.
Vyvinuli jsme také technologii 3A-Biogas, v našich bioplynových stanicích se vyrábí vysoce kvalitní bioplyn a kompost ze zbytkových materiálů (organický, zelený a zahradní odpad, tuhý hnůj, organické frakce ve zbytkovém odpadu). Technologie 3A-Biogas je založena na přirozených přírodních cyklech, aniž by konkurovala produkci potravin. Od studií proveditelnosti, přes plánování a stavební dozor až po monitorování provozovaných zařízení pokrýváme všechny kompetence, které jsme získali za více než 30 let působení v oblasti odpadů.
Oblast "technického plánování" zahrnuje projekty v oblasti obchodního, vodního a odpadového práva a práva životního prostředí. Ať už se jedná o plánování a podporu nové výstavby, údržbu, servis a sanaci vodovodních nebo kanalizačních sítí, správu potrubních informačních systémů (LIS), nařízení o nepřímém vypouštění odpadních vod, čištění dešťových vod, plánování komunikací v sídlištích a vyřizování povolovacího řízení ve stájové výstavbě (EIA/IPPC) - obce i podniky a soukromé osoby důvěřují prakticky orientovaným a flexibilním pracovním metodám naší inženýrské kanceláře.
Náš 23členný tým navíc velmi úzce spolupracuje napříč různými obory, což nám umožňuje poskytnout různé pohledy na věc a zajistit tak nejlepší možnou realizaci každého projektu.

 

V jakých aspektech se ve vaší společnosti zabýváte tématem cirkulární ekonomiky?

Tématem cirkulární ekonomiky se zabýváme již od založení naší společnosti před více než 30 lety. O to více nás těší, že se cirkulární ekonomika v posledních letech stále více dostává do popředí a že již není možné tento pojem ignorovat.
Jedním z příkladů, který rádi uvádíme z našeho každodenního života, je recyklace fosforu, který prostřednictvím aplikace organických hnojiv vracíme přímo a plně rostlinám dostupný do půdy a do oběhu živin. V případě spalování např. čistírenských kalů by bylo potřeba mnoho energie na spalování a zpětné získávání fosforu z popela, nemluvě o negativní bilanci CO2. Tato soběstačnost v oblasti fosforu v Rakousku nám pomáhá snížit závislost na dovozu hnojiv ze zahraničí - klíčové heslo je zde prevence krize.
Kromě toho jsme z hlediska cirkulární ekonomiky velmi hrdí na naši bioplynovou technologii. Kompostování je sice samo o sobě skvělou metodou, my však jdeme ještě o krok dál a využíváme mikroorganismy k výrobě elektřiny, tepla, bioplynu a kompostu ze zbytkových materiálů. Kompost pak opět podporuje růst plodin, ovoce a zeleniny a zbytky lze opět zpracovat v našich zařízeních - to je pro nás živé cirkulární hospodářství.

 

Jakou radu byste dala společnosti, která chce začít jednat cirkulárně? Kde je nejlepší začít?

Podle mého názoru je velmi důležité se tématem cirkulární ekonomiky intenzivně zabývat a nevnímat ji jako "povinnost", ale jako napínavý úkol a odpovědnost vůči naší planetě. Cirkulární ekonomika je mnohem víc než jen třídění odpadu a od přírody se můžeme hodně naučit, místo abychom ji nesmyslně využívali. Myslím, že je důležité, aby se do toho zapojili všichni zaměstnanci a zvážili různé nápady a perspektivy.

 

Více informací k podniku naleznete zde.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online