23. 05. 2023
Zdravotnictví

S cílem dále rozšířit podporu startupů v oblasti věd o živé přírodě a zdravotnictví byl v BioParku Regensburg spuštěn projekt BioPark Jump. Projekt bude po dobu následujících tří let financován bavorským ministerstvem hospodářství.

Díky projektu BioPark Jump vzniká v regionu dosud neexistující kontaktní místo zejména pro zájemce o založení firmy v oblasti zdravotnictví. Podporuje začínající start-upy v počátečních fázích jejich vzniku na cestě na zdravotnický trh, a to od nápadu a vývoje funkčního obchodního modelu přes budování týmu a získávání finančních zdrojů až po komercializaci.
Ve zdravotnictví jsou překážky vyšší než v jiných odvětvích. „Za téměř 25 let mého poradenství začínajícím firmám se bohužel nezřídka stávalo, že do fáze startupu přišlo mnoho inovativních nápadů, kterým nebylo předem poskytnuto poradenství ohledně zvláštních požadavků v rámci povolení k výrobě, uvádění na trh a distribuci výrobků nebo povinných možností úhrady," říká generální ředitel společnosti BioPark Dr. Thomas Diefenthal.
Právě zde se BioPark Jump jako „Healthcare Accelerator Regensburg" snaží situaci napravit. „Zakládajícím týmům poskytujeme prostory, jako jsou kanceláře a laboratoře, a spojujeme je s osvědčenými odborníky z naší partnerské sítě," vysvětluje manažer klastru Dr. Ilja Hagen. Tato síť zahrnuje uživatele z řad klinik a pečovatelských zařízení, zdravotních pojišťoven, výrobních podniků a lidí s dlouholetými zkušenostmi v oblasti certifikace a úhrad. V rámci probíhajícího procesu podávání žádostí a výběru jsou vytipovány vhodné týmy, které jsou intenzivně školeny a připravovány tak, aby byly vhodné pro trh a potenciální investory.
BioPark Jump bude úzce spolupracovat se stávajícími sítěmi začínajících podniků, sítí BioPark Brain 8, institucemi pro transfer technologií a univerzitami a regionálními průmyslovými partnery. Vzhledem k tematickému překryvu v oblasti digitalizace dochází k úzké koordinaci s klastry a aktivitami města Regensburg a TechBase nebo Digitální start-up iniciativou Horní Falc (DGO).


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online