19. 09. 2023
Cestovní ruch Lidé a společnost

Tři roky stavebních prací, při kterých se mimo jiné vyrobilo 2 700 m² došků z žitné slámy, ručním opracováním prošlo 3000 tun kamene a na kulatinu zpracovali tesaři 600 kubíků dřeva. A výsledek - středověký archeoskanzen v Trocnově byl v pátek 8. září slavnostně představen veřejnosti. Náměstek hejtmana pro kulturu Pavel Hroch při slavnostním přestřižení pásky neskrýval dojetí.

„Málokdy se politikům stává, že položí kámen a přestřihnou i pásku. Mně se to povedlo. Jsem velmi, velmi potěšen, že tady dnes stojíme u tohoto krásného díla, které Jihočeský kraj postavil, protože si myslíme, že bude magnetem pro všechny turisty, kteří zavítají do jižních Čech. Už dnes sem denně chodí i 300 návštěvníků a to jsme ještě oficiálně neotevřeli. Je to úžasné a já věřím, že se nám podaří společně tu návštěvnost minimálně ztrojnásobit," uvedl náměstek Hroch.


Jak následně upozornil náměstek hejtmana pro oblast investic Tomáš Hajdušek, vynaložené náklady se kraji bohatě vyplatí. „My se vždy snažíme hospodařit s veřejnými penězi tak, jako by byly naše vlastní. Hlavním motivem je, aby po nás za ty čtyři roky něco smysluplného zůstalo. Takže i když náklady na stavbu nebyly malé, nestálo to zdaleka tolik, když uvážíme přidanou hodnotu, kterou tento projekt pro jižní Čechy představuje. Užitek z něj budeme mít všichni," zamyslel se náměstek Hajdušek a upřesnil, že celkové náklady projektu činily asi 66 000 000 Kč, z toho 16 000 000 Kč padlo na průzkumné práce, projektovou dokumentaci a vybavení areálu. Vlastní stavební práce stály asi 50 000 000 Kč a dotace z Evropské unie byla 16 000 000 Kč. Z rozpočtu tak Jihočeský kraj uhradil 50 000 000 Kč. Projekt byl dále podpořen v rámci projektu "ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT", který je financován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG Rakousko - Česká republika částkou cca 6 milionu korun a to konkrétně na archeologický průzkum včetně projektové dokumentace a edukativní a interaktivní vybavení.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online