17. 11. 2020
Zdravotnictví Cestovní ruch Lidé a společnost

Z důvodu zamezení šíření nemoce COVID-19 byla v jednotlivých zemích Evropském regionu Dunaj-Vltava opět zavedena nová opatření.

Shrnuli jsme pro Vás nejdůležitější informace týkající se aktuálních cestovních předpisů. (Stav k 16.11.2020)

Německo

Při příjezdu z České republíky do Německa platí:
Německo označilo celé území České republiky za rizikovou oblast.
Při příjezdu z Rakouska do Německa platí:
Celé spolkové území je označeno jako riziková oblast (s vyjímkami obcí Jungholz a Mittelberg/ Kleinwalsertal (od 01.11.2020).
Cestující z rizikových oblastí musí při vstupu do Německa okamžitě nastoupit do povinné 10-denní karantény a obrátit se na jeho odpovědný okresní správní úřad. Pokud se v době karantény u dotyčného vyskytnou typické příznaky infekce SARS- CoV-2, je jeho povinností neprodleně informovat příslušný okresní orgán.
Stanovení karantény neplatí, pokud má cestující negativní test na Covid-19 , který není starší více jak 48 hodin. Výsledek zkoušky musí být v němčině nebo angličtině a musí být na bázi molekulárně-biologického testování.
Cestující mohou ukončit karanténu předčasně po pěti dnech v izolaci a to s negativním výsledkem testu. Test může být proveden nejdříve po pěti dnech po příjezdu do Německa.
Vyjímky při dodržení domácí karantény
Ze stanovení karantény jsou vyloučeni ti lidé, kteří v rámci pohraničního styku se sousedními státy pobývali v rizikové oblasti méně než 24 hodin nebo pro ty, co cestují do spolkové země do 24 hodin.

Informace pro pendlery:
Pendleří z Rakouska nebo Čech do Bavorska musí každý týden dokládat PCR-Test
• Pendlerovi náklady na PCR-Test převezme Svobodný stát Bavorsko
doporučení: vzít si s sebou potvrzení od zaměstnavatele

Platné opatření ve Svobodném státě Bavorsko:
https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php
Současná nařízení při příjezdu do Bavorska https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEQV/true?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Rizikové oblasti podle Robert-Koch-Institutu:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
Ministerstvo zahraničí: https://www.auswaertiges-amt.de/de/

 

Rakousko

Příjezd z Německa a z ČR do Rakouska je neomezený. Pokud cestování není nutné, doporučujeme se cestování spíše vyvarovat.
Od 31.10. byla celá Česká republika zařazena do rizikové oblasti.
Cestující, kteří se během posledních 10 dnů pohybovali v rizikové oblasti, musí při příjezdu do Rakouska doložit lékařské potvrzení, které potvrzuje negativní test na Covid-19 (nesmí být starší jak 72 hodin).
Vyjímky:
Vstup do Rakouska z nepředvídatelných, bezodkladných a zvláště závažných důvodů v rodinném kruhu, především z důvodů
• těžké nemoci,
• úmrtí,
• pohřbu,
• narození tak jako
• péče o osoby, kteří potřebují v případě nouze podporu

je nadále neomezený. (A to i bez doložení negativního PCR testu nebo dodržení 10-denní domací karantény). Tento zvláštní důvod v rodinném kruhu, který je hoden zvážení, musí být doložen.

Aktuální omezení při příjezdu do Rakouska:
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_445/BGBLA_2020_II_445.html a nebo https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ--Reisen-und-Tourismus.html
Varování při cestování v Rakousku: https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/

 

Česká republika

Německo a Rakousko jsou na českém korona-semaforu označeni červeně a tímto jsou zařazeny mezi rizikovými oblastmi (platí od 09.11.2020)

Cestující (čeští občané jako cizinci) z červeně oznacené oblasti musí při příjezdu vyplnit formulář https://plf.uzis.cz/ a dané okresní hygienické stanici doložit PCR test nebo

• v rozmení 5 dnů po příjezdu provést test na českém území
nebo

• ihned po příjezdu nechat udělat v jednom z EU států PCR test, který není starší jak 72 hodin.

Vyjímky, které nemusí z povinnosti vyplňovat Formulář o příjezdu a dokládat PCR-test jsou:
• pobyt v červeně označené zemi, který v rozmezí posledních 14 dnů trval méně jak 12 hodin,
• pendleři, školáci a studenti (to se týká sousedních států),
• cestování do České republiky za účelem naléhavých zdravotních, rodinných, profesních nebo podnikatelských důvodů, které netrvají déle jak 12 hodin,
• tranzit skrze územím České republiky, který netrvá déle jak 12 hodin.

Všechny vyjímky: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-9-11-2020-do-odvolani.pdf

 

Re-open EU

Další informace k cestování po Evropě naleznete na evropské platformě Re-open EU.
https://www.evropskyregion.cz/temata-spoluprace/re-open-eu-platforma-na-obnoveni-cestovniho-ruchu-914.html


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Cestování po Evropě

Cestování po Evropě

Aktuální informace k cestám po Evropském regionu Dunaj-Vltava

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

Hrady a zámky

Hrady a zámky

Virtuální cesta po památkách

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka