27. 10. 2020
Zdravotnictví Cestovní ruch Lidé a společnost

Z důvodu zamezení šíření nemoce COVID-19 byla v jednotlivých zemích Evropském regionu Dunaj-Vltava opět zavedena nová opatření.

Nabízíme Vám přehled aktuálních cestovních omezení: (stav k 27.10.2020)

 

Německo

Při příjezdu z ČR do Německa platí:
Německo zařadilo celé území ČR pod rizikové oblasti.

Při příjezdu z Rakouska do Německa platí:

Celé území Spolkové republiky je mimo spolkové země Korutany (Kärnten) zařazeno pod rizikové oblasti.

Německé ministerstvo zahraničí varuje před cestami do epidemicky nepříznivých regionů, hranice ale nadále zůstávají otevřené. Přijíždějící do Německa z rizikových oblastí musí předložit negativní test, který není starší než 48 hodin. Kdo takové potvrzení nemá, musí do karantény, a to buď doma, nebo v jiném místě pobytu. Zároveň se musí do 72 hodin podrobit testu. Pokud bude výsledek rozboru negativní, je možné karanténu opustit.

Od pátku, 23.10.2020 platí  v Bavorsku pro pendlery z rizikových zemí platit povinnost testování. Přestože začíná povinnost negativního testu platit již od pátku, pendleři budou mít na podstoupení prvního rozboru sedm dní. Nové bavorské vládní nařízení ze 22.10.2020 plošně požaduje opakovaní testů minimálně každých sedm dní. Z vládního nařízení: 

"Pokud na území Bavorska vstupujete pravidelně nejméně jednou týdně, musíte nejpozději do 7 dnů od prvního vstupu předložit potvrzení o negativním testu na přítomnost SARS-CoV-2 a následně musíte předložit negativní test pravidelně v každém následujícím kalendářním týdnu, v němž vstoupíte na území Bavorska. V kalendářních týdnech, v nichž do Bavorska nevstoupíte, tato povinnost odpadá.

Uvedená ustanovení platí pro všechny osoby, které do Bavorska vstupují pravidelně nejméně jednou týdně za účelem pobytu na území Bavorska z pracovních důvodů nebo za účelem podnikání, odborného vzdělávání a přípravy nebo návštěvy školy či vysoké školy. Výsledek testu musí být bez vyzvání a neprodleně předložen okresnímu úřadu nebo jinému, tímto úřadem pověřenému subjektu, který je místně příslušný pro místo výkonu zaměstnání či podnikatelské činnosti nebo místo, v němž probíhá odborné vzdělávání a příprava, resp. v němž má sídlo dotyčná škola či vysoká škola."

Potvrzení o výsledku testu musí být vystaveno v německém nebo anglickém jazyce. Test musí být proveden molekulárně-biologickou metodou a musí proběhnout nejpozději do 7 dnů od vašeho vstupu anebo nejdříve 48 hodin před vaším vstupem do Bavorska.

Platné opatření ve Svobodném státě Bavorsko:

https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php
Rizikové oblasti podle Robert-Koch-Institutu: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

 

Rakousko

Příjezd z Německa a z ČR do Rakouska je neomezený.
Vyjímka: Rakousko vydalo částečné varování před cestami do Prahy, a to s účinností od pondělí 28. září 2020. Po cestujících z Prahy tak bude vyžadován negativní test na SARS-Cov-2, který nesmí být starší 72 hod.

Platné informace k cestám do Rakouska:
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ--Reisen-und-Tourismus.html
nebo https://www.austria.info/de/service-und-fakten/coronavirus-situation-in-oesterreich/einreise-nach-oesterreich#einreisebestimmungen

 

Česká Republika

Od pondělí, 05. října 2020 je v ČR po dobu jednoho měsíce vyhlášen nouzový stav. Nouzový stav doprovodí opatření avizovaná prozatím na dva týdny, například uzavření středních škol v rizikových oblastech.

Dne 21. října 2020 rozhodla vláda ČR o omezení volného pohybu na území země (předběžně do 03.11.2020). Do ČR je možné přicestovat pouze v nezbytně nutných případech jako:

  • cesta do zaměstnání či výkonu podnikatelské činnosti (včetně pendlerů)
  • nezbytné cesty za rodinou
  • cesty k lékaři
  • účast na svatbách a pohřbech

Všechny vyjímky ze zákazu volného pohybu osob jsou uvedeny pod https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pohyb-osob-1078.pdf 

Na základě krizových opartření, která dne 21. října 2020 vláda ČR přijala, není v současné době možné přicestovat do ČR za účelem turistiky, nákupů či návštěvy přátel. 

Platné informace k cestám do ČR:
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

 

Re-open EU

Další informace k cestování po Evropě naleznete na evropské platformě Re-open EU. 

https://www.evropskyregion.cz/temata-spoluprace/re-open-eu-platforma-na-obnoveni-cestovniho-ruchu-914.html

 


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Cestování po Evropě

Cestování po Evropě

Aktuální informace k cestám po Evropském regionu Dunaj-Vltava

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Sítě pro startupy a aktuální online nabídky

Sítě pro startupy a aktuální online nabídky

Info řada

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety pro milovníky s batohem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

Hrady a zámky

Hrady a zámky

Virtuální cesta po památkách

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka