28. 03. 2024
Průmysl 4.0

Formát ERDV "60 Minutes Circular" se konal již potřetí, tentokrát na téma cirkulární módy. Protože ve světě, který se stále více angažuje v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky, je zásadní, aby i módní průmysl přispěl svým dílem.

V úvodu akce poskytla Iris Reingruber z Business Upper Austria informace o výzvě Innovation Express Call 2024 pro hodnotové řetězce cirkulární bioekonomiky, která probíhá od března do července 2024. Zúčastněné regiony Horní Rakousko, Salcburk, Fribourg a Bavorsko se snaží podporovat nadregionální a mezioborovou spolupráci se zaměřením na nadregionální cirkulární bioekonomiku, hodnotové řetězce a zdroje v zemědělství, potravinářství a výrobě nápojů, chemii, polymerech a energetice. Více informací o této možnosti financování naleznete na adrese: www.iec24.info.


Cirkulární textilní řešení
Hana Fořtová z české textilní výrobní společnosti NIL Textile, která vytvořila plně cirkulární textilní řešení vývojem udržitelných textilních materiálů.
Textilní průmysl je zodpovědný za 10 % celosvětových emisí uhlíku, 20 % znečištění vody a čtvrtou nejvyšší spotřebu primárních zdrojů. Společnost NIL Textile vyvinula první plně cirkulární textilní řešení na světě v přesvědčení, že cirkulárnost je jedinou odpovědí na složité výzvy tohoto odvětví. Společnost vyvíjí a vyrábí inovativní, etické a udržitelné textilní materiály, uplatňuje své odborné znalosti v oblasti cirkulárního designu, zajišťuje efektivní zpětný odběr starého textilu a recykluje jej do nových výrobků. Udržitelnost je zohledněna v každém jednotlivém kroku datového procesu.


Posílení cirkulární ekonomiky ve střední Evropě
Ve druhé přednášce představil Walter Schrittwieser ze společnosti Mind Consult & Research GmbH projekt Interreg Central Europe SMART CIRCUIT.
Zpracovatelský průmysl je ve střední Evropě významným zaměstnavatelem. Zároveň je však náročný na zdroje a produkuje velké množství odpadu a emisí, zejména v hodnotových řetězcích elektronického, stavebního a textilního průmyslu. Projekt SMART CIRCUIT rozšiřuje hlavní oblasti stávajících digitálních inovačních center (DIH) o postupy cirkulární ekonomiky. Díky propojení těchto center ve střední Evropě mohou partneři projektu rozšířit znalosti osvědčených postupů a posílit kapacity ve svém ekosystému cirkulární ekonomiky. Cílem projektu je využít digitalizaci a technologie budoucnosti k tomu, aby středoevropské regiony dohnaly náskok v technologiích udržitelnosti a vyrovnaly se s průkopníkům v oboru.


Inspirativní a inovativní - tak by se dalo shrnout zasedání, které bylo zakončeno diskusí s otázkami a odpověďmi.

 

Příští zasedání formátu "60 Minutes Circular" by se mělo uskutečnit v červnu 2024.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online